top of page

Voor wie?

 

Logopedie omvat vele deelgebieden. Ik spits mij vooral toe op leerstoornissen.

 

Stap 1

Contacteer een huisarts voor een voorschrift om een logopedisch bilan op te stellen.   Bij voorkeur wordt het vermoede logopedische probleem vermeld op het voorschrift.

Stap 2

Contacteer de praktijk Talentenpalet om u of uw kind aan te melden. Op de contact pagina vindt u alle gegevens van de praktijk.

Stap 3

Het logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd.  Meestal bestaat dit onderzoek uit een eerste oriënterend gesprek, de afname van de testen, het opstellen van het logopedisch bilan en het bespreken van de onderzoeksresultaten.

Stap 4

Indien er besloten wordt dat het opstarten van logopedische therapie noodzakelijk is, contacteert u een NKO- of kinderarts voor het opstellen van een voorschrift voor logopedische behandeling.

Stap 5

De 2 voorschriften, het logopedisch bilan en het aanvraagformulier dat u van mijn praktijk verkrijgt  bezorgt u aan uw mutualiteit.

Tarieven

 

Als geconventioneerde, zelfstandige logopediste is het honorarium voor onderzoek en therapie wettelijk vastgelegd  zoals hieronder aangegeven. Bij een goedkeuring van de mutualiteit krijgt u van onderstaande bedragen steeds 75% terugbetaald.  Vanaf 1/1/'23 : 

 

Prestatie

 

Aanvangbilan

 

Logopedische therapie

 

Logopedische therapie

 

 

Duur sessie

 

30 min

 

30 min

 

60 min

 

 

Tarief

 

36,50 EUR

 

30,86 EUR

 

61,98 EUR

 

 

bottom of page